Produktblad

TDP Cykelräknare

Allmänt
TDP cykelräknare utnyttjar en slinga för att registrera cyklar på ett mycket tillförlitligt sätt. Genom en unik utformning av slingan kan cyklarnas körriktning registreras och lagras i varsin kanal när den används på en ren cykelbana.
Alternativt, om slingan placeras i ett körfält med andra fordon, t ex. ett busskörfält eller ett körfält med biltrafik så registreras cyklar i den ena kanalen och fordon i den andra kanalen.

Det är också möjligt att känna igen två cyklar som passerar bredvid varandra. Den registrerar inte heller andra metallobjekt som kundvagnar eller barnvagnar.

Insamlade data överförs till en dator för senare bearbetning i TDP-TDS Trafikdatasystem.

Tekniska data
Vikt 1,75 kg
Minne 32kB, motsvarar 5.5 månader vid registrering av timtrafik i två kanaler
Batteri 12 Ah, laddningsbart
Drifttid Mer än två månader
 
<< Tillbaka