Produktblad

METOR 3000 - Trafikanalysator

Allmänt
Metor 3000 är ett ytterst strömsnålt och lättrörligt datainsamlingssystem konstruerat för att klara svåra förhållanden. Mätenhetens hölje är vattentätt och slagtåligt. I Metor 3000 registreras och lagras rådata i form av information av de passerande fordonsaxlarnas passagetidpunkter, vilket sker med hög noggrannhet.

I en programvara som ligger i en bärbar dator eller PC sker en analys av insamlade tidsuppgifter och en klassificering görs av fordonstyp, fordonshastighet och körriktning. Mätning kan startas, kontrolleras och avslutas ute på mätplatsen alternativt startas och stoppas med hjälp av en stationär PC inne på kontoret.

Dataöverföring och analys
Utrustningens funktion bygger på att man med hjälp av två gummislangar som läggs på körbanan med känt avstånd från varandra registrerar de förbipasserande fordonsaxlarnas passagetidpunkter. Utveckling pågår för närvarande av beröringsfria sensorer. Insamlade tidsuppgifter kan överföras trådlöst till en dator med hjälp av ett IR-gränssnitt eller med kommunikationskabel via RS 232C. Start, inställning, kontroll och avslut av mätning sker via ett Windowsbaserat kommunikationsprogram.

Detta kommunikationsprogram innehåller en analysprogramvara som är ett försteg till TDS Trafikdatasystem. I analysprogramvaran kan 15 fordonsklasser särskiljas utgående från fordonens axelarrangemang. Efter avslutad klassificering kan data läsas in i TDS Trafikdatasystem för analys och presentation. Här kan beräkning av hastighetsfördelningar, medelhastighet, 85-percentil, tidluckor, årsmedelvärden et cetera ske.

TDS Trafikdatasystem har utvecklats i PC-miljö och finns som enanvändarsystem eller för drift i Nätverksmiljö för flera samtidiga användare. Resultaten kan redovisas på olika sätt; i tabellform eller som grafiska bilder på papper eller overhead.

Utrustningen är utvecklad av Trafikanalys Sweden AB i samarbete med Aerotech Telub och Vägverket. TDP AB svarar för försäljning, leverans och utbildning.

Tekniska data
Typ Trafikanalysator
Ingång Max fyra kanaler
Sensortyp Gummislang alt beröringsfria sensorer
(under utveckling)
Utgång IR eller RS 232 C
Kommunikation 115200 bps
Datalagring 8 MB
Strömförsörjning 2 st 1,5V batteri
Temperaturområde -40 C - +80 C
Vikt 3,5 kilo
Mått 220 x 150 x 170mm
 
<< Tillbaka