Produkter

TDP säljer olika typer av trafikmätningsutrustningar med tillhörande kommunikationsprogramvara. Vi erbjuder även tillbehör, service och utbildning i handhavande av dessa.

METOR 3000
För fordonsklassificering och hastighetsmätning

Metor 3000 in english [PDF]

METOR 4000
Fordonsklassificering och hastighetsmätning för fasta mätstationer

JUNIOR Trafikräknare
Trafikräknare för att registrera axelpar

TDP Slingräknare
Trafikräknare som med induktiva slingor räknar antalet passerande fordon i upp till åtta körfält

TDP Cykelräknare
Registrerar cyklar per körriktning

Tillbehör och Service

 
<< Tillbaka